mandag den 15. juni 2009

Pressemeddelelse d. 16/6 2009


'Stop Udvisningerne' har besat Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.'Stop Udvisningerne' har her til morgen, tirsdag d. 16 juni, besat Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration i protest mod den kommende tvangsudvisning af Irakeren Azad, som torsdag d. 18 juni 2009 tvangsdeporteres til Irak, efter 2 år i Danmark. Dette er den første udvisning i henhold til den nye udvisningsaftale mellem den danske og irakiske regering.

Talsperson Lars udtaler:

"Vi har besat Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration, fordi det har et stort ansvar for denne umenneskelige tvangsudvisning. Ministeriet bør øjeblikkeligt ændre den linie det har lagt i disse sager og give asyl!".


Internationale og danske organisationer som UNHCR, Amnesty International og Dansk Flygtningehjælp siger samstemmigt at det er livsfarligt, at opholde sig i Irak og retter kritik mod udvisningsaftalen. Når de danske myndigheder alligevel påbegynder tvangsudvisningen af mennesker til Irak bliver 'Stop Udvisningerne' nødt til at reagere.

Talsperson Lars udtaler:

"Hverken den danske eller den irakiske regering kan garantere for sikkerheden i Irak, og vi bliver nødt til at udtrykke vores dybeste foragt for denne umenneskelige behandling. Den danske stat har aktivt deltaget i krigen i Irak, og har derfor et direkte medansvar for disse flygtninges vanskelige situation".

Samtidig er der skabt massiv usikkerhed om hjemsendelsesaftalen, idet den irakiske regering har udtrykt skepsis, ved udvisninger under tvang.

Lars udtaler:

" Aftalen var i forvejen dybt kritisabel fordi Iraks regering blev truet med økonomiske sanktioner. Den irakiske udenrigsministers udmeldinger får os til at tvivle på hvorvidt aftalen overhovedet gælder."

Han fortsætter:

"Endnu engang må vi erkende at de danske myndigheder handler uden respekt for menneskeliv og derfor er vi nødsaget til at gøre noget."For yderligere information kontakt:stopudvisningerne@gmail.com / tlf. 30694301

mandag den 20. april 2009

Vi stopper ikke før udvisningerne stopper

40 aktivister blev her til aften anholdt i Københavns lufthavn, da de forsøgte at stoppe en tvangsudvisning. Aktivisterne lavede en fysisk blokade af Check-In-skranken til den pågældende flyafgang, hvor de informerede passagerne og personale, som den forestående udvisning.

”Selvom aktivisterne forholdt sig roligt skred politiet hurtigt til en række voldelige anholdelser. En efter en blev deltagerne kastet ned på jorden - en så voldsomt at personen fik kraftig næseblod. På trods af politiets voldelige adfærd opretholdte de resterende aktivister blokaden i næsten en halv time” udtaler Asla fra Stop Udvisningerne.

Det er helt uhyrligt at Danmark tvangsudviser en person, der har boet i landet i 25 år og som hverken har netværk eller familie i Libanon. At der er tale om en udvisningsdom gør det heller ikke bedre. Der er tale om en slags racistisk betinget dobbeltstraf.

”Når politiet reagere så voldsomt, så viser det os, hvor langt myndighederne vil gå for at presse udvisningsspørgsmål væk fra den offentlige debat. Men når dvisningerne fortsætter, så fortsætter vores aktioner også.”

”Der er mange gode kræfter rundt om i landet, som forsøger at gøre en forskel. Desværre lytter politikerne ikke efter, og derfor anser vi aktioner som denne for at være nødvendige. Det er mennesker det handler om, og vi bliver nød til at handle” slutter Asla.

Voldelige anholdelser i lufthavnen

For få minutter siden startede en aktion i Kastrup Lufthavn. Omkring 50 aktivister aktionerer mod at tvangsudvisningen en 58-årig statsløs palæstinenser til Libanon, der har boet 25 år i Danmark.

En gruppe på omkring 30 aktivister danner en fysisk blokade af Check In til den pågældende flyafgang i håbet om at forsinke flyet og for at informere passagerne og personale.

”I sidste ende kan kaptajnen nægte at medvirke, og vi opfordrer også medpassagerne til at protestere” udtaler Asla fra Stop Udvisningerne

Selvom aktivisterne forholdt sig roligt skred politiet hurtigt til en række voldelige anholdelser. En efter en blev deltagerne kastet ned på jorden - en så voldsomt at personen fik kraftig næseblod. På trods af politiets voldelige adfærd opretholder de resterende aktivister
blokaden.

Stop Udvisningerne lover at fortsætte aktionerne:

”Vi vil fortsætte med at gøre hvad vi kan for at gøre disse udvisninger så besværlige som overhovedet muligt. Det skal ikke være omkostningsfrit at tvangsudvise. Vi vil aktionere mod alle der medvirker til udvisningerne – både luftselskaber som Lufthansa og de danske myndigheder” udtaler Asla fra Stop Udvisningerne

Aktion mod tvangsudvisning d. 20. april 2009

Her til aften kl. 17.30 planlægger det danske politi at tvangsudsende
en 58-årig statsløs palæstinenser til Libanon. Han har boet i Danmark
i 25 år, men blev efter 20 år udvisningsdømt. Dette understreger endnu
en gang det officielle Danmarks vilje til at tvangsudvise mennesker
til en uvis skæbne.

Aktionsnetværket Stop Udvisningerne vil forsøge at bremse udvisningen
fra Kastrup Lufthavn.

”Vi har før protesteret mod disse frygtelige udvisninger. Desværre er
der ingen ændring sket på området. Så nu protesterer vi altså igen.
Statsløse palæstinensere har stort set ingen rettigheder i Libanon. Og
tidligere sager har vist, at de danske myndigheder ikke bekymrer sig
om de udvistes sikkerhed.” udtaler Asla fra Stop Udvisningerne.

Stop Udvisningerne har tidligere aktioneret i lufthavnen, hvor man
bl.a. har blokeret check-ins og informeret passagerne og personale om
de pågældende udvisninger.

Lige nu er flere hold aktivister på vej mod Kastrup i et sidste forsøg
på at stoppe endnu en udvisning.

torsdag den 2. oktober 2008

Rapport fra manifestationen onsdag d. 01/10

Trods silende regn forsamledes godt et par hundreder mennesker på Københavns Rådhusplads omkring kl. 17 i eftermiddags for at markere deres modstand mod Danmarks konventionsstridige og menenske-fjendske udlændingepolitik. Talere var Jørgen fra Bedsteforældre for Asyl, der grundigt gjorde rede for den udvisningstruede Mirsad Zairi baggrund og situation. Mirsad bliver smidt ud af Danmark til Serbien imorgen torsdag med mindre der indtræffer et mirakkel, der jo ikke er noget hyppigt forekommende fænomen i vore dage. Næste taler var Christine Lundgaard fra Asylret, der meget klart fremførte Asylrets opfattelse af OVK-blokkens og dens medløberes natmørke, maniske og paranoide fremmedhad. Efter talerne bevægede demonstranterne sig i god ro og orden over foran Aftenshow, der på det tidspunkt var gået i gang, for over for medier og TV-seere at demonstrere den omsiggribende folkelige modstand. De fremmødte demonstranter var en blandet flok af Bedsteforældre for Asyl, unge mennesker af den slags som medierne plejer at kalde BZ’ere, forældre mod Politibrutalitet, aktivister fra Asylret og aktivister fra STOP UDVISNINGERNE - en god afspejling af den brede opbakning bag modstanden mod den herskende – efter manges mening manglende – asylpolitik. Folketskøkken havde sørget for bespisning af demonstranterne.

Midt i den silende regn herskede der en rar og optimistisk atmosfære, blandt de grupperinger, der har lovet os selv og hinanden, at den nuværende regerings skalten og valten med menenskeskæbner skal bringes -og vil blive bragt - til ophør. Så kampen fortsætter !!!

Asylret ,Karl Åge

fredag den 26. september 2008

Manifestation mod tvangsudvisninger!

Duk op og vis din modstand mod tvangsudvisningen af Mirsad Zairi!

De danske myndigheder har siden maj måned i år udført en række tvangsudvisninger, primært til det krigshærgede Irak. Dette er sket i strid mod flere internationale konventioner og enhver form for medmenneskelighed. Men det stopper ikke den danske regering, og alt tyder på at de vil fortsætte deres racistiske masseudvisningskampagne.

Torsdag d. 2. oktober udvises Mirsad Zairi således til Serbien. Han fik afslag på asyl, fordi Udlændingeservice og Flygtningenævnet ikke mente, at han var i fare i Serbien, selvom han havde været udsat for tortur i fængslet.
Mirsad Zairi tvinges derved til at forlade sin psykisk syge kone og to små børn. Hjemsendelsen er ifølge eksperter i strid med flere artikler i FN’s børnekonvention, hvor der blandt andet står skrevet at barnets tarv kommer i første række og at barnet har ret til at bo med sine forældre, medmindre det mistrives.

Staten har startet denne masseudvisningskampagne og de har til hensigt at fortsætte. Siden de første udvisninger i maj har der været protester. Protesterne må ikke stoppe! Vi fortsætter indtil udvisningerne er stoppet!

Initiativet Stop Udvisningerne opfordrer alle til at vise deres modstand mod tvangsudvisningen af Mirsad Zairi og møde op onsdag d. 1. oktober kl.17:30 foran Aftenshowet på Rådhuspladsen. Der vil være musik, taler og folkekøkken.

torsdag den 18. september 2008

Aktion mod tvangsudvisninger torsdag d. 18. september 2008

Initiativet Stop Udvisningerne vil i dag aktionere imod endnu en tvangsudvisning til det krigshærgede Irak.

Til trods for talrige protester, vælger de danske myndigheder stadig at gennemføre tvangsudvisningerne. Dette sker, selvom tidligere tvangsudsendelser er endt med, at flere af de tvangsudviste er blevet fængslet straks efter ankomsten til Bagdad. Den danske anklagemyndighed har desuden i flere tilfælde mistet kontakten til den udviste.

Tidligere har i hvert fald én udvist iraker fra Storbritannien mistet livet kort tid efter sin ankomst til Irak. Dette er med til at understrege den klare sikkerhedsrisiko, der er ved at tvinge mennesker til Irak. Landet er desværre stadig præget af usikkerhed og vold. Den stramme udlændingepolitik Danmark fører, er i sidste ende med til at slå mennesker ihjel. Vi bør give flygtninge asyl. Ikke sende dem tilbage til en ukendt skæbne.

"Erfaringerne fra de tidligere udvisninger viser desværre, at de danske myndigheder spiller russisk roulette med de tvangsudviste. Det er kun et spørgsmål om tid, før denne politik ender med at koste menneskeliv." udtaler Asla, talsperson fra Stop Udvisningerne.

"Derfor forsøger vi endnu engang at forhindre en udvisning til Irak. Så længe myndighederne ikke selv tager ansvar, og stopper med at tvangsudvise mennesker til en usikker skæbne, må vi som almindelige mennesker forsøge at gøre det. Og at myndighederne stadig satser på at tvangsudvise flere hundrede afviste asylansøgere, gør kun situationen endnu mere grotesk."

Stop Udvisningerne vil fortsætte med at gøre hvad vi kan for at bringe fokus på udvisningerne og Danmarks racistiske asylpolitik, samt at forsøge at hindre disse udvisninger i at blive gennemført.

FAKTA:

Politiet anholdte d. 9. juli i år en afvist asylansøger fra Irak.

I dag sidder han i Sandholmlejrens fængsel og venter på at blive udvist. I maj måned begyndte den danske stat at sende udvisningsdømte til det krigshærgede Irak. Dengang undskyldte myndighederne og politikerne sig med at tvangsudvisninger kun ramte folk, der var tidligere straffede, men nu viser det sig at det overhovedet ikke havde noget med sagen at gøre.

Initiativet Stop Udvisningerne og andre asylaktivister har hele tiden ment at regeringens plan har været at bane vejen for massive tvangsudvisninger, og nu får vi desværre ret. 200 afviste asylansøgere står til udvisning, til trods for at situationen i Irak er yderst ustabil samt at der er ikke er nogen aftale med de irakiske myndigheder.

Lige nu aner vi ikke, hvad der sker med de nye tvangsudviste og kommende tvangsudviste irakere. Dette er et klart problem ift. Danmarks forpligtelse til at overholde de internationale konventioner, som landet har valgt at underskrive.

Tvangsudviste irakere bliver - tilsyneladende på ubestemt tid - fængslet ved ankomst til Irak, uden at der ligger noget kriminelt til baggrund. Alligevel har Birthe Rønn Hornbech udtalt ”Jeg stoler fuldt ud på Flygtningenævnets vurdering af de pågældendes sikkerhedssituation ved en hjemvenden til Irak”.

Virkeligheden i Irak kan ikke lægge til grund for en sådan tillid. Disse mennesker bliver udvist til en uvis skæbne. Tidligere tilfælde har vist, at man bl.a. udviser asylansøgere, til trods for at de ikke har et eneste gyldigt identifikationsbevis, hvilket fører til deres omgående arrestation, så snart de stiger af flyet til Irak.