onsdag den 16. juli 2008

Åbent brev til Lufthansa

Vi er i den sidste tid blevet bekendt med, at I medvirker til tvangsudvisninger. I de sidste måneder har I i mindst 8 tilfælde bistået de danske myndigheder med at udvise folk til det krigshærgede Irak.

Vi undrer os over, hvorfor I har valgt at udføre disse udvisninger, da det har store konsekvenser for de mennesker I flyver ud af landet. De udviste er blevet revet væk fra deres ægtefæller og børn og de har det meget svært i Irak, da de ingen tilknytning har til landet, bl.a. har flere af dem ikke lært at læse og skrive arabisk, da de har været i Danmark siden de var børn.

Når vi skriver til jer, er det fordi vi antager, at I ikke er opmærksomme på disse forhold. Det har ellers været gentaget flere gange i medierne, at udvisningerne strider mod flere internationale konventioner, bl.a. menneskerettighederne, og enhver form for medmenneskelighed. FN's flygtningehøjkommissariat, UNHCR, fraråder ligeledes alle flygtninge at vende tilbage til Central- og Sydirak, mens Amnesty International kalder det uansvarligt og ulovligt at sende irakere tilbage til volden i Irak.

Eftersom vi formoder, at I er gode og anstændige mennesker, regner vi med, at jeres handlinger alene skyldes uvidenhed. På denne baggrund forventer vi, at I nu vil forholde jer til konsekvenserne af, at I gennemfører tvangsudvisninger.

Endelig antager vi, at et firma i jeres størrelse har en politik om, hvordan man forholder sig til tvangsudvisninger og brud på menneskerettighederne. Hvordan lyder denne politik? Hvis I går ind for brud på menneskerettighederne, vil vi meget gerne vide hvorfor og hvis I ikke gør, vil vi gerne vide, hvorfor I alligevel gør det muligt at bryde dem?

Da situationen er akut, afventer vi jeres svar snarligst.

Hilsen
Initiativet Stop Udvisningerne
stopudvisningerne@gmail.com

Dette brev er blevet sendt til Lufthansa Country Manager, John Nielsen, samt Public Relation Manager, Marlene Hollwurtel