mandag den 15. juni 2009

Pressemeddelelse d. 16/6 2009


'Stop Udvisningerne' har besat Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.'Stop Udvisningerne' har her til morgen, tirsdag d. 16 juni, besat Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration i protest mod den kommende tvangsudvisning af Irakeren Azad, som torsdag d. 18 juni 2009 tvangsdeporteres til Irak, efter 2 år i Danmark. Dette er den første udvisning i henhold til den nye udvisningsaftale mellem den danske og irakiske regering.

Talsperson Lars udtaler:

"Vi har besat Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration, fordi det har et stort ansvar for denne umenneskelige tvangsudvisning. Ministeriet bør øjeblikkeligt ændre den linie det har lagt i disse sager og give asyl!".


Internationale og danske organisationer som UNHCR, Amnesty International og Dansk Flygtningehjælp siger samstemmigt at det er livsfarligt, at opholde sig i Irak og retter kritik mod udvisningsaftalen. Når de danske myndigheder alligevel påbegynder tvangsudvisningen af mennesker til Irak bliver 'Stop Udvisningerne' nødt til at reagere.

Talsperson Lars udtaler:

"Hverken den danske eller den irakiske regering kan garantere for sikkerheden i Irak, og vi bliver nødt til at udtrykke vores dybeste foragt for denne umenneskelige behandling. Den danske stat har aktivt deltaget i krigen i Irak, og har derfor et direkte medansvar for disse flygtninges vanskelige situation".

Samtidig er der skabt massiv usikkerhed om hjemsendelsesaftalen, idet den irakiske regering har udtrykt skepsis, ved udvisninger under tvang.

Lars udtaler:

" Aftalen var i forvejen dybt kritisabel fordi Iraks regering blev truet med økonomiske sanktioner. Den irakiske udenrigsministers udmeldinger får os til at tvivle på hvorvidt aftalen overhovedet gælder."

Han fortsætter:

"Endnu engang må vi erkende at de danske myndigheder handler uden respekt for menneskeliv og derfor er vi nødsaget til at gøre noget."For yderligere information kontakt:stopudvisningerne@gmail.com / tlf. 30694301