torsdag den 24. juli 2008

BOYKOT LUFTHANSA

Pressemeddelelse, København, 24. juli 2008 kl. 11:00

To Lufthansa-kontorer på Amager lukket af asylaktivister - I protest mod Lufthansas medvirken til tvangsudvisninger.

I dette øjeblik er asylaktivister fra initiativet Stop Udvisningerne i gang med at lukke to Lufthansa kontorer og samtidig besætte Byretten ved Gammel Torv i København. Dette sker i protest mod Lufthansas medvirkning til de danske myndigheders tvangsudsendelser af irakiske asylansøgere.

"Med disse aktioner appellerer vi kraftigt til, at Lufthansa stopper med at flyve med tvangsudviste personer." udtaler Asla fra Stop Udvisningerne.

I løbet af de seneste måneder har den danske stat tvangsudvist 8 til det krigshærgede Irak. I alle tilfælde har de tvangsudviste fløjet med Lufthansa-fly fra Danmark.

"Lufthansa er ikke ansvarlig for de racistiske danske udlændingelove, men de er med deres handlinger med til at muliggøre og legitimere dem i praksis." udtaler Asla og fortsætter: "Vi vil opfordre alle til at boykotte Lufthansa indtil de ikke længere medvirker til tvangsudvisninger."

I de danske asylcentre sidder der i øjeblikket flere hundrede irakiske asylansøgere, som regeringen arbejder på at udvise. Det er tydeligt, at de første 13 anholdte for regeringen blot har været en generalprøve og at de nu ser frem til at udsende resten.

"På myndighedernes skemaer er disse mennesker blot et nr., men bag numrene er der virkelige mennesker, for hvem det har store konsekvenser at blive udvist." siger Asla.

Lufthansa er nødt til at stoppe deres medvirken til tvangsudvisninger. Så længe Lufthansa ikke tager deres medansvar seriøst vil vi fortsætte med at lægge pres på dem, og vi opfordrer alle til at gøre det samme.

Initiativet Stop Udvisningerne kan kontaktes på
stopudvisningerne@gmail.comBaggrund:
Lufthansas rolle

Luftfartsselskabet Lufthansa har medvirket til disse udvisninger ved at forestå flyvningerne af irakerne fra Danmark til Tyskland og derfra videre til Jordan. Lufthansa har mange års erfaring i at flyve med tvangsudsendte og forestår sådanne udsendelser i flere lande. Alene fra Tyskland er der på et enkelt år blevet gennemført ca. 10.000 tvangsudvisninger med hjælp fra Lufthansa.

I 1999 medførte en tvangsudvisning døden for en sudanesisk asylansøger, da han om bord på et Lufthansafly blev kvalt af sikkerhedsvagter. Efterfølgende besluttede en enig Lufthansabestyrelse ikke at gennemføre tvangsudsendelser af mennesker, der gjorde modstand. Samtidig besluttede de, at de ville fortsætte med at deportere mennesker, der ikke gør fysisk modstand. Lufthansa udtaler selv at denne beslutning alene hviler på forretningshensyn og hensynet til de andre passagerer. De tager dermed ikke stilling til, at de udviste hjemsendes til fængsling, vold og død.

(kilde: The Wall Street Journal January 29, 2001, Lufthansa Agrees to Change Policy On Deportees After Tragic Death By RHEA WESSEL Dow Jones Newswires)