mandag den 15. september 2008

Meddelelse fra Asylret d. 11.sep, kl.22.36

Landsretten har nu afsagt dom i sagen vedrørende den tvangsudvisningstruede 38 årige Iraker. Trods det faktum at denne mand har sin familie i Danmark, blev han endnu engang udvist, til det Irak han tidligere flygtede fra. Irakeren havde fået en udvisningsdom fra landsretten 2003. Politiet anholdt ham og 11 andre irakere den 21. maj i år.

Politiet har holdt ham fanget i Vester Fængsel fra den 21. maj til den 25. aug. Da mødte han igen i Københavns byret. Her henviste forsvareren til væsentlige, nye oplysninger i sagen. Deriblandt at irakeren har fået et barn mere i mellemtiden og at dennes ældste barn, ifølge børnehavens erklæring, fik det rigtigt godt efter faderens løsladelse i 2007. Samtidig oplyser barnets børnehave, at barnet igen er blevet dårligere fungerende, efter at faderen blev anholdt igen den 22. maj.

Af sagen fremgård det endvidere, at denne irakiske mand, har mere tilknytning til Danmark end til Irak. Bl.a. ud fra det faktum at hans forældre bor i Canada og at han har sin kone og sine 2 mindre årige børn her i landet. Faktisk har han ikke nogen tilknytning eller nogen nærmere familie i Irak.

Forsvareren ankede dommen til Østre Landsret, og Landsretten besluttet at vurdere sagen skriftligt. Det betyder at sagsakterne fra både forsvareren og anklageren blev tilstillet og derefter blev en beslutning truffet. En beslutning der vil medføre, at en familie vil gå i opløsning. En mand vil blive sendt ud af landet til en ukendt skæbne. Til et sted, hvor der ikke er nogen der vil bryde sig om hvad der sker med hans liv og ingen vil vide hvad der da sker med ham. Og alt dette sker på baggrund af den dom han fik i Danmark, det Danmark han havde sat sin lid til og drømt om en fremtid i.

Asylret ,Stine ,Said Parvin