torsdag den 2. oktober 2008

Rapport fra manifestationen onsdag d. 01/10

Trods silende regn forsamledes godt et par hundreder mennesker på Københavns Rådhusplads omkring kl. 17 i eftermiddags for at markere deres modstand mod Danmarks konventionsstridige og menenske-fjendske udlændingepolitik. Talere var Jørgen fra Bedsteforældre for Asyl, der grundigt gjorde rede for den udvisningstruede Mirsad Zairi baggrund og situation. Mirsad bliver smidt ud af Danmark til Serbien imorgen torsdag med mindre der indtræffer et mirakkel, der jo ikke er noget hyppigt forekommende fænomen i vore dage. Næste taler var Christine Lundgaard fra Asylret, der meget klart fremførte Asylrets opfattelse af OVK-blokkens og dens medløberes natmørke, maniske og paranoide fremmedhad. Efter talerne bevægede demonstranterne sig i god ro og orden over foran Aftenshow, der på det tidspunkt var gået i gang, for over for medier og TV-seere at demonstrere den omsiggribende folkelige modstand. De fremmødte demonstranter var en blandet flok af Bedsteforældre for Asyl, unge mennesker af den slags som medierne plejer at kalde BZ’ere, forældre mod Politibrutalitet, aktivister fra Asylret og aktivister fra STOP UDVISNINGERNE - en god afspejling af den brede opbakning bag modstanden mod den herskende – efter manges mening manglende – asylpolitik. Folketskøkken havde sørget for bespisning af demonstranterne.

Midt i den silende regn herskede der en rar og optimistisk atmosfære, blandt de grupperinger, der har lovet os selv og hinanden, at den nuværende regerings skalten og valten med menenskeskæbner skal bringes -og vil blive bragt - til ophør. Så kampen fortsætter !!!

Asylret ,Karl Åge